Hamas In Patangnote Kulh Tawna Ah Zangh

Israelte le Egypt sang kizopna leinuai kawhawng ataw uh lai in, patangnote zangh ci aa, Palestine taw kisai research vawtna journal sung 2012 lai kisua hi.

Patangnote azakna ahang sia, patangnote apumpi no ahihang ci hi.

Hamas thuneite mama in zongh kulh tawna ah patang 160 athina thu sia son hi.Src: Israelonlinenews

0 comments:

Post a Comment