Israel Ngalkap Khat Pathian ii kepna

Israel ngalkap khat ii puak bomb tang tung ah, Hamaste ii kaap thautang khat sia awk ciitciat thong ci hi.
 
Ngalkappa min le amun sia sonna munh nei ngawl aa, Gaza sung akuan ngalkap khat kici zeau hi.
 
Src:Israeli News
 

0 comments:

Post a Comment