MTUC le suutpom lampuite kimu khopna

 SPF pan vaihawmna taw tuni 4/7/2017(Friday) ni in Ms. Florida, Coordinator, Malaysian Trades Union Congress(MTUC) le suutpom lampuite kimu khopna sia MTUC meeting room ah ki nei thei hi.

 MTUC sia ILO ii tepte kipawlna khat ahi hi. MTUC pan malaysia om suutpom naseamte atu anuai abang, hong panpui thei hi.

 1. Ni tha ngaa ngawl te
 2. Ahunval na seam a, thaman nga ngawl te
 3. Doidanna athuak naseamte
 4.Thukimna bang nitha nga ngawl te


 ILO ii thukhun bang hi le mihing khat naseam tu asawl le tha man piak hamtang kul hi. Nasep hun sia nai 8 sung hi bek tu hi.Na seam tu a ki sawlpa/nu ii status(permit nei,nei x,UN card nei, nei x) taw bangma kisai ngawl tu hi. Stn, Malaysia ngam ii nasep hun sia nipi khat nai 48 bek hi tu hi.

 MTUC pan direct hong kihu thei ngawl ahihang, noma ii report tungtawn ILO ah thu kipuak tu a, ILO in kumpi thuneite taw thu kikup pui tu hi.Tua zawk ciang a kisam bang hong ki vaihawm pui tu hi.

0 comments:

Post a Comment