August 6 Israel Sang Buaina

August 6 zingsang in, Israel ngalkapte in, Hamas te ii rocket tang , tang 150 sia Israel ngam huam sung mun khat pan matsak ci'n jnews sung kisua hi.


Egypt palai te in, Israel le Palestine te nai 72 sung kikaapna atawlngah natu anget zawk ciang, alang le lang nai 120 sung tawlngah taw tho laleau hi.

0 comments:

Post a Comment