Israel Gaza Vai (August 19 Nitaak Le August 20 Zingsang)

Israel hun nitak nai 6:00 pawl in alanglelang kikap ngawl natu hun bo tu ahihang, Hamas te sang pan nai 4:00 rocket taw kaap pai hi.

Zan 12 dong rocket tang 50  Israel te sang Hamas te in hong kaap ci'n Israelte in son aa, Palestinete ii sonna ah Israelte in bomb 35 vei hong khiat ci hi. 

Israel te sang athi om ngawl in, Palestinete sang pan Hamaste ngalkap mang khat ii zi le tano kumh 2 khat thi law in, 21 liamlaw aa kison hi.0 comments:

Post a Comment