Senngam Ah Muslimte 8 Kithat

Senngam ah Muslim hiamtoai liat sia Sen ngam thuneite in, thatlumh hi.

Senngam, Xinjiang pan hi aa, ningkumh October tha lai aa, Tienanmen square akicina ah bomb akam mi 3 kihel aa, adang 5 teng sia puak tham thei vanh nei ahikom, hiam toaite taw kipe-aw ci'n ngaisun uh hi.

Xinjiang ah Uighurs akici minamte sia muslim hi aa, senngam pan peukeak nuam in akisasan uh hi.
0 comments:

Post a Comment