Tai 9 College Ah YMCA In Thingno Suan

Kawlpi College (Tai 9 College) saanginn huangsung thinkung suan poai khat Aug 13,2014 ni in vawt aa, Kawlpi YMCA pan lampui hi.

Thingkungno 100 sia Kawlpi YMCA chairman Pu A Lian Za Nang(Liimkhai) in Saanginn Botany Dr Thet Naing Oo tung ah aap in, saangpatangte suan khawm uh hi.

Src & Photo From Click> Kothetnaing Kothetnaingoo
0 comments:

Post a Comment