Tamu Sang Pai Truck Awk

Tamu sang paina lampi tung Khampat Veang No 1 le No 2 kilaklaw leih tung ah Aug 26 ni in, apai truck tusia se vanh puak vaal kaa in, awk ci hi. 

Src: MOI


0 comments:

Post a Comment