Malaysia Ah Rakhaingte 2 Ki Thatlumh

Malaysia ngam Penang huam Bukit Mertaja ah kum 32 apha Kyaw Tha Hla (Rakhine) le kum 29 apha Kyaw Aye Hlaing (Rakhine) te ni sia 15/Sep/2014 ni zingsang a thisa in police te in mu cihi.

 Tua a thalup nga te khat sia a ngawng kitan aa khatsia a nungsang pan namtaw ki hol cihi.

Kawlngam kumpi in Malaysia ah kawlngam te hoitak hong et na tu le tua mithat te aman lang bel hong matsak na tu Malaysia te tung ah anget lai Malaysia thunei te in lungkim hikale tuni dong ma athi ki om cit ciat tawn tung hi.

By: Von Khaidik


 Src:: star
 Photo - Namtaw hol anga sia.

0 comments:

Post a Comment