Pakistante National Anthem Iran-te Kam

Leitung ah ngam tatuam in, Ngam Laapi (National Anthem) amate kam tek taw nei tek ahihang, Pakistan ngam ngam laapi sia Persian (Iran) kam taw sa luilamh hi.

Alaa sia 1950 kumh in, Hafeez Jallundri akici pa ii phua hi aa, 1954 ciang, Pakistan ngam laapi atu in zangh uh hi.

Pakistan ngam ah sia,  Urdu, Saraiki, Punjabi, Sindhi, Pashto, Balochi, Kashmiri, Arabic le Maangkam kizangh aa, Persian kam sia kizangh ngawl ahihang, Iran (Persian) te kam taw Urdu kam taw sia 35% bangh kibang hi.


 

1 comment:

  1. interesting web site dear it has many knowledge about pakistan. i like it
    Pakistan Web Online

    ReplyDelete