Kawlngam Vai Pu Zoramthanga Kihel Tu

Tulaitak Kawlngam dinmun taw kisai UK ngam pan hong buaipui ahi Inter Mediate te in Mizoram state ii chief minister lui Pu Zoram Thanga Sailo sia kihel natu sam ci’n Zozam Time news sung kisua hi.

Mizo National Front (MNF) lampui Zoram Thanga sia 1966-1986 sung India kumpi langpan ngei aa kilemna vawt zawk 1998-2008 sung Mizoram ii chief minister nasep seam hi.

1944 July 13 in Champhai Samthang khua pan suak aa, Tapa kht le tanu khat nei hi.

 

0 comments:

Post a Comment