Nganhing Pawlkhat ii Luphun

Ni khat sung anuai aa nganhingte in nai bangza sung lumh ci sia en leang

1) Sangawngsau (Giraffe) : Nai 2


2) La, African Saai, Siphu : Nai 3

3) Khui : Nai 4


4) Keal : Nai 5


5) Vok : Nai 8 (Mihing pawlkhat taw kibang)


6) Zawngkuu, Ui, Bilpi, Pawlbeam, le Ngumpai : Nai 10


7) Ngeaungaw : Nai 11-12


8) Zunam : Nai 12

9) Thelei : Nai 13-14

10) Baak : Nai 19

11) Sahang : Nai 16


12)Tawpi : Nai 14-16


13) Zawng (Simbu maitang nei) : Nai 17


14) Lemur (Madasgaster Zawng Namkhat) : Nai 16


15) Sloth : Nai 20

 


16) Australia Vom (Koala) : Nai 20-22
 

 
 

0 comments:

Post a Comment