KIA Officer Training A Thi 23 Sung CNA 2 Kihel

Kawl ngalkapte in November 19, 2014, ni Kachin Independence Army (KIA)  ii munpi Laiza khua, Jawng Rung military academic training ah kaap in, officer training saang patang 22 thi aa, 15 in liamlaw hi. Tua sung Chin National Army panh 2 kihel ci'n CNA News te in son hi.

CNA ngalkapte sia Copl. Biak Tin Lian le Copl. Ram Hngak hi in,  Kachin Independence Army (KIA) ii munpi officer training akaa laitak uh ci hi.

Kawl ngalkapte te sia Laiza pan tai 30 akikhualana  33rd Division pan hi in,  105-millimeter artillery taw kaap hi aa, athite sung Taang ngalkap TNLA pan 11, ABSDF (Kawl Saangpatangte) hiamtoai kipawlna pan 2 zongh kihel ci hi.0 comments:

Post a Comment