USA NGAM PEAM TU

USA Peam Tu
************

Malaysia ngam om Limkhai khuami Pa Lian Za Khai @ Chit Khai (S/o Pu Zampau) te innkuan 4 sia November 18, 2014 ciang USA ngam Pennsylvania State ah UNHCR te vaihawmsakna taw peam thei tu hi.

Tua ni in Limkhai khuami Pa Suangtawng te innkuan 5 zongh USA ngam ah peam tu hi.

Photo Pa Chit Khai te innkuan

0 comments:

Post a Comment