Australia Ngam ah Ngambeal seau te Vai

       Australia ah Ngambeal a seau mihing 20000 val bang, ngam sung ah tawm vei ten thei na tu, tuni Parliment pan thu kim na nei hi. Ngambeal seau te vai thu ki kup na le Thukhun vai ki kup hu in zingsang khua vak dong thunei te ki kum ci hi.
     Tua Thukhun sung ah Australia Ngam ah Ngunkuang taw a lut te tawmvei om thei tu aa, na zong seam thei tu ci hi. Tasia bek hi ngawl, Camp ah a om kum 18 nuai sia patang te zong ki hel tu ci hi. Kum 5 zawk ciang Permanent Visa seau thei pheang tu ci hi. MP pawl khat na kumpi te vai hawm na thu kim lei ngawl a hi hang, patang te khua ngai huai a sak man in thu kim ci hi.

Source; ABC News
Lamh Kim

0 comments:

Post a Comment