Kawl Palikte Sep Ngei Ngawl Thute Sin

Europe ngam kipawlna EU pan vaihawm sakna taw Kawlngam palikte thusinsakna sia Ireland pan Palikbu (pensen la sa) David Hamilton na hilh sak hi.

Yangon khuapi sung mipite taw nasep tu dan, cycle taw vak tu dan, mipite taw kipaupui tudan te hil hi.

0 comments:

Post a Comment