Israel Ngalkapte Gaza Nisuana Tum

Israel ngalkap IDFte May 6 ni in, Gaza nisuana sang mun pawl khat ah operation vawt hi.

Biakinnpi munh ah sia May 6 ni palestinete khat matsawm na pan alanglelang kibuai ahihang buaina nasia ngawl ci hi.
0 comments:

Post a Comment