Kawlngam Ah Handphone Zangh Mihing 18. 1 million

2013 March tha bo in Kawlngambup hand phone azangh sia mihing million 4.4 pha aa, 2015 March thabo ciang 18. 1 million theng to hi.

Nidang sia MPT  (Myanmar Post and Telecommunication) bekma hi in, tuciang Telenor le Ooredoo compantyte le Japan comapay KDDI Summit Global Myanmar(KSGM) te na hong sep khop pan kipan SIM card manh kiam in azangh mihing hong tam vaial hi.

Tuciaciang sian Telenor azangh 6.4 million pha in mai kumh ciang hi sang azangh tamzaw tu in ki muangmaw uh aa,
Ooredoo azangh sia 3.3 million hong pha ci hi. 

0 comments:

Post a Comment