Kawlpi Ganggaw Kilaklaw Tuikhang

Sangai Division saksang le khamtung sangah ngua ciin  in, hawktui le nangthuam piang aa, Kawlzaangah le Ganggaw kipena lampi May 18 ni tui in khum ci hi.

Kumh 15 sung hi bangh tuikhan om ngei ngawl aa, Kawlpi le Ganggaw kilaklaw lampi nai tawm no sung khualhawna suangsamh sak tuam hi.

Ref: Chin World
0 comments:

Post a Comment