North Korea ah a Lau Huai Thukhun Nam 10

1. Zu le Sa ne thei ngawl.
      A thisa N-Korea Makai pi pa Kim Jong-il thu sim ngawl na in ki ngai sun aa, thi dan ki pia thei.
2. TV en thei ngawl
    A diadiak South Korea TV te a en le Thidan ki pia
3. Mawtaw Hawl thei ngawl
    Kumpi thu nei te bek mawtaw hawl kuan bek om
4. Laa ngai thei ngawl
    Kumpi pa pok na la bek ki ngai thei
5. Ngam dang taw ki zom thei ngawl
    Ngam dang ah phone set a hi zong , ngam dang pan phone hong lut a hi zong hong ki he le Thidan
6. Up mawk thu le kumpi te thu ki son thei ngawl
   Ta bang thu na son le Kumpi te hoi hi ci aa ki sin na Sang Camp ah hong ki puak tu
7. Ngam dang ah khual haw thei ngawl.
   A diadiak S-Korea ah khual na haw le ki man tu
8. Pathian Up na ki dei ngawl
     Lai Thiang Tho Bu khawng a nei te mi pi mai ah ki that lum tu
9. A hoi ngawl Video Khui te ki en thei ngawl
    A hoi ngawl Video Khui te a en, a zuak a om le Thidan
10. Internet ki en thei ngawl.
      N-Korea ah WWW. ki nga ngawl, Kumpi te vawt Portal bek ki zang.

ref: Trendmyanmar
Lamhkim Samte

0 comments:

Post a Comment