Korea Ngam Le MERS Natna

Koreaa ngam MERS natna taw hong uang saseam ahikom WHO in emergency sam ci hi.

Tu ciaciang sia natna vei 145 om in, athi sia 15 pha zo aa, dam ngawlte ii kisai pui mi 4,000 sia ou ci hi. 

Adam ngawlte sia buuktuuk thei aa, akhaaksawk sung lungno kimu in thei in son aa, natna vei peuma sia cisa thai ngawl, abuuktuuk in, husamh thei aa ngiltholh ci hi.

2002-2003 sung hi MERS natna hang in athi sia 800 bangh pha in kison ahihang 2012 ciang Saudi Arabia pan ki pulaak pheang hi.

Tudong ciang hi MERS natna damh thei natu zatui kimu zo ngawl lai hi. Ref: http://rt.com/news/267058-mers-cases-skorea-who/
http://www.cdc.gov/coronavirus/mers/

0 comments:

Post a Comment