Ukraine Ngam Buaina

1917 -  Russian te khut nuai theng ahihang 1918 -  ciang Russia ngam ledo kik

1941 - 1944 Nazi te in uk aa, mihing million 5 val sia Nazi te taw kidona ah thi, 1.5 million Jews te thalup thuak

1945 - German te ngallel ahikom nitumna ngam sia Ukraine ngam ci'n kiciamte

1954 - Soviet lampui Nikita Krushchev in  Crimean peninsula sia Ukraine te tel in pia

1991 - Soviet Union ngamte kitamh thamh in suataakna ngaa hi.

1997 - Russia taw kilemna vawt

2010 February - Viktor Yanukovych presidential suak aa, NATO kipawlna pan tawlnga in Russia taw babek kipawl tu lungngulh ama sia Ukraine ngam nisuana sang pan hi.

2013 November - Ukraine thuneite in Europe ngamte taw kizomh nuam ngawl ahikom mipi 100,000 in lungphona nei mi 100 tu khawng thalup thuak
* 21 February 2014 ni Viktor Yanukovych in ama alangpante taw kimu na nei ci aa, Russia ngamngi sangah tai
* 22 February 2014 Viktor Yanukovych president ahi na pan kitawlnga sak

2014 April - Russia ngamngii ah Russia adeite in hiam toai kipan
A ngam sia sung mi 46 % in Europe ngam taw kizomh nuam aa, 36% in Russia taw kizop tu uk hi. 

Youtube : June 3, 2015 Kidona

0 comments:

Post a Comment