US Ngalkap Luite Iraq Ngam Kuan Kik

USA ngalkap aseam ngei ngalkap lui pawlkhat sia amate thu taw, Iraq ngam pai kik in, IS te taw akingal Kurds minam hiamtoai pawl panpui uh hi.

Amate sungah abosa hun US ngalkap ahi uh lai in, Iraq ngamah akuante zo kihel uh hi.

Amate sia thasum ngaa ngawl tu aa, cial hi ngawl aa, IS ii tatsiatnate hang athin nuam ngawl aa, IS te ii ngal ahi Kurdte kungah atum uh hi.

0 comments:

Post a Comment