Hezbollah Le Syria Ngalkap Kipawl

Syrian ngalkap le Lebanon sisan hiamtoai Hezbollah te in nipini Zabadani khua sim aa, ngualzawna ngaa hi.

Hi khua sia, 2012 lai Syria kumpi langpan hiamtoaite ii khut sung theng aa, tu ciang a ngaa kik natu hanciam pheang uh hi.

Kisimna Hezbollah le Syria ngalkap sang pan 14 thi in, alangte sia 11 thi hi. Hezbollahte sia Lebanon sisan Israel langpan pawl hi.


0 comments:

Post a Comment