Pihuai Khat Upna Kibang Ngawl Biakinn Pan Hawlkeak Thuak

USA ngam, Georgia state Elberton khua Union Grove Tuiphum Biakinn pan kumh 103 apha pihuai khat sia pawlmi ahina pan hawlkhia ahikom, thukhen zumh dong kithen uh hi.

Pi huai nu sia Feisty  kici aa, kumh 103 pha in, kumh 11 aphaak pan kipan hi tuiphum biakinn ah kikhawm uh hi.

Tuma kumh luk ciang  Rev. Tim Mattox sia pawlpi pastor tu in pawlpi in cial aa, Thaa sung puukna, Kamtuam pauna le Thaa thute zangh ahikom, alungkim ngawl aa, kam kinialna nei uh hi.

Tua ahikom, Pawlpi min taw lai khat ngaa aa, tua lai sungah
"Union Grove Baptist Church ii thukun om bang in zaaksakna hong ki nei hi, member te ii vote khia in thukimna kinei aa, nang sia pawl puasang ah hong ki vawk hi.  Tuahikom, nang sia Union Grove Baptist Church taw kisai nawn ngawl bek domh ngawl , Union Grove Baptist Church located No. 680 Pulliam Street, Elberton, Georgia, 30635 taw zong kisai nawn ngawl ni hi"  ci lai ngaa hi.

Ama ii uuk dan sia, Nidanglai paidan taw pai nuam aa, Thaathiangtho nasep ci bangh sia sang thei ngawl ahikom, kitel khial dan in kison hi.
0 comments:

Post a Comment