India Ngamah Naungil Kicial Thei Nawn Ngawl

Oct 28, 2015 "the star news" sung akisuasak bangh hi leh, ngamdang pan India ngamah pai in, nausuak natu ngil cial thei nawn ngawl thukun khat India kumhpi in vawt sawm ci hi.

Sum nei ngawl , mizawng numeite ii naungil cial manh ngamdang pan apai nupakopte tungpan India kumhpi ii ngaa shia se US$ million 145 hi. 

Kumh sim kumhpi ngaa na  20% vo khangto ahihang,  ngamdang pan naungil cial nuamte khaam in, ngamsung pan nau deite atu sia vaihawm sak lai dan in kison hi.

India ngamah nau suak natu ngil cial manh US$ 8,000 ci'n CNN news sung kisua hi.

"Time of India " news sungah  nau apaai sia tha khat US$ 50 taw kicial thei ci aa, nau asua ciang suamanh US$ 3000 piak kul ci hi.

0 comments:

Post a Comment