ISIS Te Sung Tum Numeino Vellup Thuak

Australia ngammi ISIS hiamtoaite kungah atum ngaknuno khat sia , taaisawm kik ahikom Raqqa khuaah ISIS te ii vellup  thuak ci hi.

Kumh 17 pha amin Samra Kesinovic le  kumh 15 apha alawmnu Selimovic te sia April, 2014 kumh in  Syria ISIS te sung  tum uh hi. 

Amate nii sia September tha ngal kidona sung khat thi ci'n kison aa, athi sia akua ziam kihe ngawl hi.

Hi ngaknuno te sia 1990 kumh pawlkhawng in Bosnia pan Australia ngamah refugee taw apeamte ii tate hi .

ISIS te in numei te ngalkap tu adeina ahang sia, numeite ii thalup thuakte sia vantung ngam theng ngawl ci'n upna nei ahikom, numei ngalkap sia dei uh hi.

Src: NY Time


0 comments:

Post a Comment