USA Kansas Ah Kumh 21 Ciang Zatawp Thei Pheang Tu


USA, Kansas City ah, khangno kumh 21 le atungsia te bekma zatawp thei tu ci thu state thuneite in phuang uh hi.

Nidang sia kumh 18 hi aa, kumh 18 le anuai sia in zazial lei thei ngawl aa, alei le azuak te zongh kihe le kiman thei hi.

Nipizawk nilini in, kumh 21 dong ciangtat tu thu state vaipuakneite vote taw mee khen aa, kumh 21 pawl in 11-1 taw zo hi.

0 comments:

Post a Comment