Daw Suh Kyi Le Ngalkapmaangpa Kimu

November 2,2015 ni Kawl ngalkapmaang Gen. Min Aung Hlaing le Daw Aung San Suh Kyite sun nai 2:00- 3:00 dong Naypyidaw Bayinnaung Guest House ah nai khat sung kimuna nei hi.

Hibangh kimu in thukikupna ah, Mailamsang kalsuan zia taw kisai nasep khop tu vai kihel ci'n in Kumhpi sang le NLD sang panh pulaakna nei khawm vave hi.0 comments:

Post a Comment