IS Te Khuapi 2 Sumh

Islamic State hiamtoai te in a khuapi Ramadi le Homs sia thasua hi. Ramadi khuapi sia Iraq ngam sung hi aa, Iraq ngalkapte in khuapi, khuapi sung omte ahuu a om thei ngawl natu kiim um uh hi.  Khuapi sung om IS te in amate ii panmunlaakna ah minautangte koi ahikom ngalkapte in banghma lawbthei ngawllai hi. Homs khuapi sia Syria ngam sung hi in, Syria ngalkapte in khuasung om IS te hawl keak zo in kison hi.

0 comments:

Post a Comment