Malaysia UNHCR Representative Richard Towle

 Ama hong thet ma in policy khat kilai aa, Refugee le, Asylum Seeker ci-in nam ni hong khen lian hi.

Tu ni dong ciang ngam 3 na ah peam thei tu REFUGEE ci-in in tepte sa, mi 4000 bang bek om lai hi. Register nga thak te ngam 3 nate na sam nuam ahi hang, Refugee hi ci-in sang ngawl lai tana, sam thei ngawl tu hi. UNHCR in tu sia mun san thu nei hi. Ngam 3 na ih peam nuam le, refugees takpi hi, ci-in hong san phot kul sak hi. Tu sia thu hong piang thak hi aa, thu haksa khat zong hong suak hi.


 Ngam 3 na pai thei natu sia Malaysia UNHCR Rep; lungtang kikheal po le aki pai thei hi lei lam hi. ISIS te hong hang na hang in, hong sam tu ngam 3 nate in, Christian (Chin) te sia hong dei peuma ci sia ih heak tek sa thu hi. Tukum sung Hakha ah, ama kutai pai aa, khamtung ngam thu zong tam tatak ma he zo hi. Hakha ah UNHCR zum khat zong hong zo aa, nipi khat khatvei bang phone taw kipau pui thei ci thu zong om hi.

 Thunget na ahi zong, lai thiam, thu thiam te ahi zong, Malaysia UNHCR Rep; lungtang kikheal thei natu hanciam pui tek tavun. Na suapui U le Nau tampi tak ma, malaysia ngam 2 na ah om lai, ngawm 3 pai nuam lai hi, ci sia phawk tek tavun.

Lai-at Mung Khat 

 https://my.linkedin.com/in/richard-towle-640a8b29https://www.youtube.com/watch?v=IUbYLXQV8O0

0 comments:

Post a Comment