USA Ah Syriate 102,313 Theng Zo

2012 zawk U.S. ngamah Syria pan suutpom mihing 70,000 theng zo ci'n Syria pan refugee 10,000 maikumh sung laak tu le laak ngawl tu U.S. kumhpi sangte kam kinialna ah kison hi.

Syria pan mihing 102,313 sia U.S. leitangh ah om nginge in, tua sungpan 60,010 sia tourist visa taw atumte hi aa, 42,303 sia citizen ngaa zo uh hi.

Obama in November sung Syria pan 10,000 vai laak tu ason zawk ciang State Governor te in thukim pui ngawl ahikom, alaak tu mihingte sia scan nasia tatak vawt tu in son hi.

The U.S. ngam in kumh sim refugee 70,000 sia leitung mun tatuam pan a ngamah suutpom tu in saang tawn tung hi.

Tuahikom Obama in 2016 ciang Syria pan babek 10,000 sapsawm lai ahikom kumh 2016 ciang refugee 80,000 sia U.S. leitangh ah atum tu dan hi.

Ref: Dailymail

0 comments:

Post a Comment