Kumh 65 Tungsia Sizaang Pastorte Patoai

Mun tatuam om Sizaangmi kumh 65 tungsia pawlpi tatuam ah Sizaang pastorte patoaina tel SBMC pawlpi in nei hi.

 SRBA, AG, RC le Adventist pawlpi pan avekpi 20 pha uh aa, $100.tek kipia hi.

 SBMC ah sia Rev Dr Vungh Lian le Rev Son Cin Pau in kihel thei hi.

  ,

0 comments:

Post a Comment