Maryland Ah Henep Topuina


Kachin nam Phakan pan Jan 9, 2016 ni hong nusia Thuklai khua syapi Kim Za Hau tapa Pa Thang Cin Hau@ Thangpui (kumh 54) ii suapui U.S. Maryland om Pa Pumkhai te innkuan henep topuina sia SBMC pawlpi Canaan veang min taw in Jan 15 nitak in nei hi.

 SBMC pawlpi min taw Jan 17 ni in nei tu hi. Pa Thangpui sia amusa in nusia hi in, kumh 54 acin suani taw kisi ci hi.
0 comments:

Post a Comment