SBMC In Kumh 65 Tungsia Sizangmi Pastorte Tel Piak Sawm

SBMC, USA in mai nipi Jan 10, 2016 ciang Leitung mun tatuam a om Sizang Pastor kum 65 tung siah hong dam pui lai teng upat piakna kinei tu hi.

Src: Rev Cin Do Thawng

0 comments:

Post a Comment