USA Ah Pu Lianpau Phawkna


Cikha Pan hong nusia Lophei khuami Pu Lian Pau te pata hang in USA MD ah Pu Lian Pau ii suapui Pu Thang Kaang Thawng te inn henep topuina kinei hi.

 US Sizaang tuiphum pawlpi SBC in nei aa Rev Dr Vungh Lian in Topa kammal taw hanthotna nei hi.0 comments:

Post a Comment