Topa Taw Maangkhawm

Voklak khuami Tedim teang (Pu Awn Za Tuang) tapa lianbel Pa Pum Lian Mung in tuni 15/2/2016 zingsang zing tho ngawl in hong nusia suak ci hi. 
A nusiat innkuanpui mealheak te Topa TTT in hong heneam ta hen...Amen

Src: Nang Pi
 

0 comments:

Post a Comment