Mopoai Sapna

Mopoai Sapna
=========
Khuasak khuami(Pinlon,Kalaymyo)ateang,Rev.DonghCin Nu.Cing Khan Vung,teih tapa lianbel
Tg.Thawng Thian Mung @ Tun Mung
Le
Lia.Khai Len Nuam 
 
Ngalzaangkhuami, Sualiim.ateang Pa.Suah Khaw Hau leh Nu.Zam Do Zen,teih tanu te

PathianmailehMitemaiah Pumkhatsuana neituh kahiuhman
Anuaiah hunngealnaombangin,NulehPa,Ulehnau
Tein nonguapteknatuh,Honpa.Jesus mintaw hongsamungh.

Hunngealna:-
  • Ani.2016/3/21(Monday) 
  • Ahun.pm.3:00_pm.6;00 
  • Amun.MSCCF. No.C_2-5,Jalan.3/93.Off.Cheras.Warisan.City View,56100

0 comments:

Post a Comment