Saudi Arabiate ii Capital Punishment

Saudi ngamah, phalaak nga le tualthat numei khat sia kithalup thuakna thu sia, cizaat huai peuma hi.

Phalaak nga sia mipimu tang in, angawng pan bantan ua, apumpi sia, crane taw laamto hi, Numei tualthat khat sia apasal ii zima taw tanu that ahikom, ama ngawntan thuak sak hi.

Saudi Arabia ngam sia , nitumna ngamte taw aki-uitui bel ngam hi in, muslimte ii phualpi Macca omna zongh hi, ahihang thukun paltan khat sia hi bang valing vo kithat hi.


Src: Dailymail


0 comments:

Post a Comment