CNDP Secretary Zi Nei Tu


Chin National Democratic Party ii Secretary Pu Salai Ceu Bik Thawng sia May 7,2016 ni in, Yangon Lai Baptist Church (LBC) ah zi nei tu hi. 

 Azi tu sia Yangon teang Pu Paw Lian Lwin (Ex-MP) le Pi Khuang Vang ( Aye Mi) te ii tanu Mai thi Thi Lwin (Nge Nge) ci hi.

 Src: Chinland Post

0 comments:

Post a Comment