Mihing khat sia athi zawk

Mihing khat sia athi zawk 

- Ni 3 cin ciang khutcinte tongh  hi.
- Ni 4 cin ciang sam pulh hi.
- Ni 5 cin ciang thuak (brain) tuitham hi.
- Ni 6 cin ciang ngilpi-um/ ngilzang teng kisia hi.
- Ni 60 ciang bangh mama laak tu om nawn ngawl hi. 

Src: True Man


0 comments:

Post a Comment