Ngialtaang Le Huisuangval Mandalay Nawk

April 22 ,2016 Ni Mandalay sangah Huisuangval le ngialtang nasia taak mama hi. 
Shan ngam thangsang ah Kawlte pagoda pawlkhat kisia in, 

Kyauk See ah mihing 6 ngialtang ii denlup hang in thi aa, zasim liamlaw hi.

Sagaing Dvision , Mandalay , Maguay teng zongh ngialtang ii denna hang in aliamte list kikhon lai kici in, Inn 200 val kisiat law hi.

Keal 200, Khui 100 thi hi.


Src: MOI, Mandalay News, NDRSG မိသားစု


0 comments:

Post a Comment