Hiangzing Le Taingen Kilaklaw Mincimh

May 21,2016 ni zingsang nai 11:15  pawl pan sun nai 3:00 kilaklaw nguaciin hang in mincimh aa, saklethang khualhawte lampi khak tuam om kison hi.
0 comments:

Post a Comment