Taingen Khua Buaina

 Taingen khuami te leh, Golden Icon Companty te ii buaina sia thuneite kung dong theng zo in, khuanu khuapa te ii lungkim bangh Golden Icon te in vaihawm pui kik tu ci hi. 

May 18,2016 ni in, Taingen khangnote taw kibuai in, June 13, 2016 ciang, Golden Icon naseam te in naam toai aa, khuathing sim sawm in kison hi. 

Thuneite kungah akizaak sak ciang, Thuneite vaihawmna taw, Taingen khuamite ii lungkim bangh mawmai ngen kik tu dan kisua aa, hi bangh thu apiang lai le thuneite ii vaihawm bangh Golden Icon te in ni tu ci hi.

Report : Cin Cin


0 comments:

Post a Comment