Awisi Tuikhuuk Sung Numeino Kumh 2 Taak

India ngam, Jodhpur ah numeino kumh 2 pha khat sia pi 750 thuuk Awisi tuikhuk sungah taak aa, thi ziam nungta ziam? kitel ngawl lai hi. 

July 1,2016 ni zingsang nai 7:00 pawl in, ama sia innpua ah akimai hi aa, awisi tuikhuk pan tui motor sia kiphel aa, tuikhuk munh ah khauip khat kikoi zeau hi.

Numeino in tua khuaip sia siksuk dan hi aa, akhauip taw cip taaksuk ahikom, ahontu te buaikhop vave lai uh hi.

Src: oneindia


0 comments:

Post a Comment