Ngunkhawm Ah Tuikhang

Ngua nasia tatak ciiing ahikom, Ngunkhawm ah July 9 zingsang pan kipan sun 12:00 saat dong 1563 centimeter (Pi 51) dong theng to hi.

Ngunkhawm khua sung veang No 1 le akiim ah khuano luk tuikhang ahikom, vaipuak neite in huu natu vaihawm uh hi.

Src: MOI0 comments:

Post a Comment