Ngunkhawm Ah Zinhliing?

Kawlpi sangpan sonna om bua ve, Ngunkhawm atena Aug 23, 2016 zingsang nai 8:40 pawl in zinhliing in son hi.

0 comments:

Post a Comment