Pa Ngo Za Pum luanghawm

Tahan pan hong nusia Pa Ngo Za Pum luanghawm sia Aug 10,2016 ni atapa sya Hang Sen inn pan thunget na service khat a nei zawk te khuasak khua ah a luang pua to in Taingen ah nitak nai 5:00 pawl in theng ci hi. 

Aluanghawm sia Khuasak khuaah hui tu hi.

 Report Hau Pu
0 comments:

Post a Comment