Khaikam Ah Bawlung Tual

Khaikam khua ah Chin United Football Club (CUFC) te in bawlung tual khat sak sawm ahikom, Minister Pu Pau Lun Min Thang in zongh amun ah nipini in vil hi. 

CUFC a nei sia se, U Min Hein ci'n kison aa, Kawlngam sung athiambel team khat ahi natu hanciam laitak uh hi. 0 comments:

Post a Comment