Limkhai Ah Innkaang

Sya Lian Pui (Limkhai) ii facebook tungah hong suasak bangh hi le April 20,2017 zankim (April 21 zingsang) in, Limkhai (Zongal ? Leidaw? Bungh?) ah inn 2 kaangtum dan suasak hi. 

Pa Thian Khua Pau le Pa Zam Lian te ii inn in son aa, banghagn kaang ci thu kihe ngawllai hi. A thucing in hunlem ngaa bangh hong suasak kik sawm tong. 
 

0 comments:

Post a Comment